Etiya Badge Tab

Additional

Language
Java
Version
N/A
Created
Mar 3, 2017
Updated
Aug 27, 2019 (Retired)
Owner
Egemen MEDE (egemenmede)
Contributor
Egemen MEDE (egemenmede)
1
Activity
Badge
Generate
Download
Source code

EtiyaBadgeTab (etiyabadgetab)

EtiyaBadgeTab, Android için hazırlanmış bir Tab kütüphanesidir. Android'te kullanılan Tab kütüphanesine alternatif olarak badge desteği ve çeşitli özelleştirmeler sunmaktadır. 🐧

badge: Kelime anlamı rozet olan badge'ı, tab üzerindeki küçük simgeler olarak tanımlayabiliriz.

Örnek Ekran Görüntüsü

Kurulum

Gradle

compile 'com.etiya.etiyabadgetablib:etiyabadgetablib:0.0.3'

Kullanım Şekli

etiyaBadgeTab.selectEtiyaBadgeTab(0)
        .tabTitle("TAB 1")
        .tabTitleColor(R.color.tabTitleColor)
        .tabIcon(tabIcons[0])
        .tabIconToTitle(1)
        .tabIconColor(R.color.tabTitleColor)
        .tabIconDirection("LEFT")
        .tabBadge(true)
        .tabBadgeCount(18)
        .tabBadgeCountMore(true)
        .tabBadgeBgColor(R.color.orange)
        .tabBadgeTextColor(R.color.smoothwhite)
        .tabBadgeStroke(2, R.color.greyblue)
        .tabBadgeCornerRadius(18)
        .createEtiyaBadgeTab();

Özellikler

İkisi zorunlu olmak üzere 15 özelliğe sahiptir. 🐧

 • selectEtiyaBadgeTab: İşlem yapılacak tab'ın seçilmesini sağlar. Integer bir değer alır ve ilk tab 0'dan başlar. Kullanımı zorunludur.

 • tabTitle: Tab'ın metnini ayarlar. String bir değer alır. Kullanımı isteğe bağlıdır.

 • tabTitleColor: Tab metni kullanıldığı durumlarda, Tab'ın metninin rengini ayarlar. Integer bir değer alır. Kullanımı isteğe bağlıdır.

 • tabIcon: Tab ile kullanılacak ikonu gösterir. Integer ve Drawable olmak üzere iki kullanım türünü destekler. Kullanımı isteğe bağlıdır.

 • tabIconToTitle: Tab ikonu kullanıldığı durumlarda, Tab ile ikon arasındaki boşluğun ne kadar olacağını belirler. Integer bir değer alır. Varsayılan değeri 1'dir. Kullanımı isteğe bağlıdır.

 • tabIconColor: Tab ikonu kullanıldığı durumlarda, ikon rengini belirler. Integer bir değer alır. Kullanımı isteğe bağlıdır.

 • tabIconDirection: Tab ikonu kullanıldığı durumlarda, ikonun konumunu belirler. Eğer belirtilmezse, varsayılan değeri "LEFT" tir. "LEFT" ve "RIGHT" olmak üzere 2 farklı String değer alır. Kullanımı isteğe bağlıdır.

 • tabBadge: Tab içerisinde Badge gösterilmesi sağlar. true ve false olmak üzere iki değer alır. Varsayılan değeri false'tur. Kullanımı isteğe bağlıdır.

 • tabBadgeCount: Badge kullanıldığı durumlarda, badge içerisindeki rakamı görüntülemek için kullanılır. Integer bir değer alır. Kullanımı isteğe bağlıdır.

 • tabBadgeCountMore: Badge kullanıldığı durumlarda, badge içerisindeki gösterilecek rakamın görüntülenme şeklini belirler. true ve false olmak üzere iki değer alır. Varsayılan değeri false'tur. true ise 9'dan sonrası "9+", false durumunda sayının tamamı gösterilir. Kullanımı isteğe bağlıdır.

 • tabBadgeBgColor: Badge kullanıldığı durumlarda, badge'in arkaplan rengini belirler. Integer bir değer alır. Kullanımı isteğe bağlıdır.

 • tabBadgeTextColor: Badge kullanıldığı durumlarda, badge'in metin rengini belirler. Integer bir değer alır. Kullanımı isteğe bağlıdır.

 • tabBadgeStroke: Badge kullanıldığı durumlarda, badge'in çerçeve kalınlığını ve rengini belirler. Integer olarak iki parametre alır. İlk parametre çerçeve kalınlığını, ikinci parametre çerçeve rengini belirler. Kullanımı isteğe bağlıdır.

 • tabBadgeCornerRadius: Badge kullanıldığı durumlarda, badge'in köşelerindeki ovallik miktarını belirler. Integer bir değer alır. Kullanımı isteğe bağlıdır.

 • createEtiyaBadgeTab: selectEtiyaBadgeTab ile seçilen tab'ın, belirtilen parametrelerle oluşturulmasını sağlar. Kullanımı zorunludur.

En Kısa Kullanım Şekli

etiyaBadgeTab.selectEtiyaBadgeTab(0)
        .createEtiyaBadgeTab();

2017 Etiya Badge Tab for Android (http://www.etiya.com) - Egemen Mede (🐧 http://www.delipenguen.com)

Lisans

Copyright (C) 2017 Egemen Mede

Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License"); you may not use this file except in compliance with the License. You may obtain a copy of the License at

http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

Unless required by applicable law or agreed to in writing, software distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied. See the License for the specific language governing permissions and limitations under the License.